Ordförande har ordet

Vilket underbart golfår vi fick till slut, en bana som höll jättebra klass, ett övningsområde som är klart och fler greenfeegäster än vad vi haft tidigare. Heder och tack till ägare, banpersonal, tävlingskommitteer samt våra medlemmar som är trogna. Vi blickar fram mot ett nytt år med mycket golf på vår familjära bana som nu är under utbyggnad som vi ser fram emot. Hoppas att jag blir vald till ordförande även till nästa år för jag tycker det är en rolig post i klubben. /Ordförande Freluga GK Jan Fredin.

Sara Klingbjer hämtar pris.
Jan Fredin Freluga GK´s ordförande prisar en av klubbens tävlingsdeltagre Sara Klingbjer .