Greenfee

Greenfee avgiften gäller för hela dagen. Oavsett om du spelar 9hål eller mer.

Greenfee Senior: 200:-
Greenfee Junior: 100:-

 

Definition:

Greenfee är i golf den spelavgift som spelare erlägger hos främmande golfklubbar, för spel på deras golfbanor. Greenfee varierar mellan klubbar och kan avse spel hela dagen eller för en rond.

Många klubbar har greenfeemedlemmar (även kallat distansmedlemskap eller non resident). Medlemsformen innebär att medlemmen bor långt ifrån golfbanan och kan därför bli medlem till en lägre kostnad än fullvärdiga medlemmar.

Greenfeemedlemmar måste betala, ofta reducerad, greenfee varje gång de spelar till skillnad mot medlemmar med fullt medlemskap, vilka har sin spelavgift betald på hemmabanan genom sitt medlemskap. I många golfdistrikt förekommer greenfeesamarbete mellan golfklubbar som innebär att klubbarnas medlemmar spelar för reducerad greenfee på de banor som ingår i samarbetet.