Lokala regler

1. Generella lokala regler

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering Innebörd Regel i ”Regler för Golfspel 2012-2015”

  • Vit, Out of Bounds 27
  • Gul, Vattenhinder 26
  • Röd, Sidovattenhinder 26
  • Blå, Mark Under Arbete (MUA) 25
  • Blå-vit, MUA – spel förbjudet Bilaga 1, Del B 2a
  • Orange, Oflyttbart hindrande föremål 24-2

2. Lokala och tillfälliga lokala regler

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.0 Green hål 6 och 15
Röd greenflagga för hål 6 och hål 15, dubbelgreen.

2.1 Vägar
Asfaltvägen/parkeringen till klubben är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig. Övriga vägar är en organisk del av banan.

2.2 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete
b. Jordfasta stenar på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete
c. Myrstackar är mark under arbete

2.3 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Samtliga tee och next teeskyltar, avståndsplattor och 150 meters markeringar är oflyttbara hindrande föremål.

2.4 Interna banbegränsningar
Hål 4 och 13 out of bounds till vänster / vita pinnar.

2.5 Skydd av nyplanterade träd
Om ett nyplanterat träd med stödpinne markerat med orange markering, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen droppas i enlighet med Regel 24-2 (oflyttbart hindrande föremål).

2.6 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Plikt för brott mot lokala regler:
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 

ob